Nie ma dzieci- są ludzie. Ta myśl Janusza Korczaka jest drogowskazem naszej pracy. W naszych przedszkolach najważniejsze jest dziecko. Podążając za wartościami pedagogiki Marii Montessori, rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy czy idei Janusza Korczaka, tworzymy środowisko wspierające indywidualny rozwój każdej jednostki.

placówki

„Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że największą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania…”                      Janusz  Korczak