Nasz Zespół

Nasza kadra tworzy zgrany, kreatywny i doświadczony zespół. Nauczyciele pracują wspólnie od kilku lat.
Grupy dziecięce prowadzą  nauczycielki posiadające kwalifikacje i doświadczenie w  pracy pedagogicznej. Nauczycielom pomagają asystentki, wyróżniające się wysoką kompetencją w relacjach z dziećmi.

Otaczamy indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając rozwój psychofizyczny oraz rozwijając zdolności dzieci i ich zainteresowania. Kształcimy i wychowujemy dzieci w atmosferze  szacunku dla każdego człowieka, zgodnie z ideą demokracji i przyjaźni między ludźmi różnych narodów.

Nasi wychowankowie korzystają z pomocy specjalistów: psychologa,  logopedy i rehabilitanta wad postawy.

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez  doświadczonych instruktorów.

Nasz zespół:


mgr Klaudyna Goździk

dyrektor Przedszkola Fantazja w Piasecznie

Czytaj więcej

Praca jest moja pasją przynosi mi wiele radości i satysfakcji. W Przedszkolu Niepublicznym ,,Fantazja” jestem nauczycielem od 2010. Stanowisko dyrektora powierzono mi od 2019r jest to dla mnie ogromne wyróżnienie a zarazem wyzwanie.


mgr Katarzyna Sadurska

Ukończyłam studia magisterskie w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej z wychowaniem przedszkolnym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe z Integracji sensorycznej i studia podyplomowe z pedagogiki teatru. Z dziećmi pracuję od początku studiów. Praktykę zdobywałam podczas licznych wyjazdów kolonijnych i wolontariatu.

Czytaj więcej

Staram się ciągle rozwijać i doskonalić swoje umiejętności poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach. Ukończyłam między innymi:

Jestem absolwentką studiów magisterskich o kierunku pedagogika socjalna oraz podyplomowych studiów pedagogiki przedszkolnej z terapią zaburzeń rozwojowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czytaj więcej


mgr Joanna Osowska

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim – pedagogikę społeczno-wychowawczą oraz profilaktykę społeczną i resocjalizację. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi problemami w uczeniu się również na Uniwersytecie Warszawskim.

Czytaj więcej

Ukończyłam wiele kursów i szkoleń m.in.:

Nasze asystentki: