Oferta dodatkowa

W naszej ofercie znajdują się również aktywności których nie pokrywa czesne. Nie są one obligatoryjne, to rodzice podejmują decyzje o uczestnictwie w nich dzieci. Są to zajęcia dodatkowe, które odbywają się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, pomagające rozwinąć zainteresowania dzieci.

Na początku roku szkolnego w szatni przedszkola zamieszczamy oferty zajęć dodatkowo płatnych. W tym roku szkolnym są to: ceramika, taniec sportowy, balet, judo, eksperymenty, logopeda zajęcia indywidualne, pianino zajęcia indywidualne.

Raz w miesiącu organizujemy wycieczki pozaprzedszkolne .Wybieramy się do wielu ciekawych miejsc, bierzemy udział w warsztatach, zwiedzamy muzea, oswajamy się z teatrem na spektaklach dla dzieci, czy wybieramy się do kina na pokazy bajek.