Oferta

W opiece nad małymi dziećmi kluczowe jest ich poczucie bezpieczeństwa. Stworzyliśmy miejsce o przyjaznej, domowej atmosferze, w którym dziecko może czuć się swobodnie, zachęcane- nie zmuszane- do wspólnych aktywności. W małych grupach mamy możliwość indywidualnego podejścia do dzieci, pomagania i wspierania.
Wspomagamy indywidualny rozwój dziecka, uczymy zabawy w grupie, funkcjonowania w społeczeństwie, ćwiczymy czynności samoobsługowe, uczymy się umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo dzieci i wspomaganie ich rozwoju.

w cenie abonamentu oferujemy:

  • Profesjonalną opiekę w godzinach 7.00-18.00
  • Wyżywienie
  • Monitorowanie sal
  • Opiekę diagnostyczną logopedy , psychologa, ortopedy
  • Zabawy z językiem angielskim, zajęcia plastyczne, rytmiczno- ruchowe, manipulacyjno- konstrukcyjne, gimnastyczno- korekcyjne, teatralne, twórcze, sensoplastyczne i wiele innych
  • Wykorzystywanie nowatorskich i aktywizujących metod  pracy z dziećmi: metoda W. Sherborne, Montessori,  Knilla, Bogdanowicz itp.
  • Codzienny pobyt na świeżym powietrzu

Plac zabaw: Korzystamy z profesjonalnego placu zabaw wspólnie z przedszkolem, jednak w innym czasie, co sprawia że na placu zabaw jest bardzo bezpiecznie.