Ramowy plan dnia

Najważniejsze są dla nas potrzeby dzieci, np.  jeśli dziecko potrzebuje snu w innych godzinach, będzie on mu zapewniony. Opiekunowie grup starają się powoli wdrażać dzieci w poniższy plan dnia.

7:00 – 9:00Dzieci przychodzą do żłobka, zbierają się w sali zabaw. Jest to czas na zabawy swobodne i integracyjne, proponowane są dzieciom zajęcia indywidualne. Toaleta przed śniadaniem.
9:00 – 10:00Śniadanie, toaleta po śniadaniu.
10:00 – 11:00Zabawy i zajęcia ogólnorozwojowe, pobyt w ogrodzie.
11.00- 11.30Toaleta przed obiadem
11:30– 12:00Obiad – zupa, toaleta po obiedzie
12:00 – 13:30Drzemka
13:30 – 14:00Obiad, II danie
14:00 – 14:15toaleta po obiedzie
14:30– 15:30Zajęcia ogólnorozwojowe, zabawy swobodne, pobyt w ogrodzie
15:30 – 16:00Podwieczorek, toaleta
16:00 – 17:00Słuchamy bajek, bawimy się w sali lub na placu zabaw w ogrodzie, dzieci są inspirowane do podejmowania twórczej i samodzielnej aktywności
17:00 – 18:00Dzieci zaprowadzane są do przedszkola, gdzie wspólnie z innymi dziećmi spędzają czas na wspólnej zabawie ( w przypadku gdy większość dzieci zostaje w placówce później niż do 17:30, dzieci zostają w grupie żłobkowej)