żłobek piaseczno

Do naszej placówki przyjmujemy dzieci od 1 do 3 roku życia.

Dla nowych wychowanków oferujemy  program adaptacyjny umożliwiający dzieciom łagodny start. Adaptacja jest dużym wyzwaniem dla dziecka i rodziców dlatego jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb dzieci i jest bezpłatna. 

Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 (z możliwością dostosowania godzin do potrzeb rodziców), z  wyjątkiem dni ustawowo wolnych oraz wigilii Bożego Narodzenia.

Niepubliczny Żłobek Fantazja w Piasecznie zakwalifikował się do resortowego programu Maluch + 2021. Kwota przyznanego dofinansowania na 1 miejsce opieki w ujęciu miesięcznym to 80 zł. Dofinansowanie obejmuje okres I-XII 2021 r.

Prosimy o zgłaszanie nieobecności dzieci do godziny 9.00
pod nr tel:+48793262793

tel: +48516066818
ul. Stanisława Staszica 12

05-500, Piaseczno