Bezpieczeństwo

Dysponujemy 4 salami zajęć dla dzieci (każda z łazienką), dużą salą zabaw, salą do zajęć indywidualnych, przestronną szatnią oraz blokiem żywieniowym. W trosce o zdrowie dzieci przeciwdziałamy rozprzestrzenianiu się infekcji – do malowania sal używamy specjalnych certyfikowanych farb fotoaktywnych pochłaniających wirusy i bakterie. W okresie zwiększonej zachorowalności całe przedszkole regularnie poddawane jest pełnej dezynfekcji i ozonowaniu wszystkich pomieszczeń. Na zewnątrz jak i wewnątrz całego przedszkola zainstalowany jest monitoring.

W ogrodzie przedszkolnym wyposażonym w atestowane urządzenia zabawowe otoczone specjalną certyfikowaną powierzchnią gumową. Dzieci mają  bezpieczne i atrakcyjne warunki do zabaw na świeżym powietrzu oraz prowadzenia doświadczeń przyrodniczych w wydzielonej część „ogródka”.

Pracownicy przedszkola zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rodzice mają możliwość korzystania z dużego parkingu przedszkolnego także objętego monitoringiem.